Ảnh Toàn Công Ty

Printer-friendly versionSend to friend

Để giúp cho các nhân viên, các phòng ban trong công ty gắn kết với nhau hơn, Công ty tổ chức chụp ảnh toàn công ty. Đây là một sự kiện lớn được tất cả nhân viên trong công ty ủng hộ nhiệt tình.

Toàn công ty
Toàn công ty
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh
Phòng Hành Chính Nhân Sự
Phòng Hành Chính Nhân Sự
Phòng Kinh Doanh 403
Phòng Kinh Doanh 403
Phòng Kinh Doanh 405
Phòng Kinh Doanh 405
Phòng Dự Án
Phòng Dự Án
Phòng Kinh Doanh 403
Phòng Kinh Doanh 403
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
EPhát - Gắn Kết Để Phát Triển
EPhát - Gắn Kết Để Phát Triển
Gắn Kết Toàn Công Ty
Gắn Kết Toàn Công Ty
Đoàn Kết Để Phát Triển
Đoàn Kết Để Phát Triển
Phòng Kinh Doanh 403
Phòng Kinh Doanh 403
Phòng Kinh Doanh 405
Phòng Kinh Doanh 405
Phòng Kinh Doanh 405
Phòng Kinh Doanh 405

Tin tức liên quan