Trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre