Thư chúc mừng năm mới của Tổng Giám đốc gửi CBNV công ty E Phát.