Giá trị cốt lõi

Send to friend

       Lấy Chủ nghĩa tu thân làm nền tảng : Người E Phát sẽ không ngừng học hỏi, tôi luyện để hoàn thiện bản thân mình và đem lại cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất.

        Đồng hành và chia sẻ với đối tác : Tâm niệm đối tác là người bạn đồng hành cùng chia sẻ trên con đường hoạt động kinh doanh, E Phát luôn hỗ trợ các đối tác trên tinh thần hợp tác thành công, đôi bên đồng hưởng lợi.

       Trách nhiệm với cộng đồng : Là tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần làm hưng thịnh quốc gia.