Printer-friendly version

Hội thảo

Ngày 31/01/2015 vừa qua công ty TNHH EPhat đã tổ chức thành công sự kiện: “ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua bất động sản về các dự án trọng điểm tại khu vực Hà Đông” tại tòa...
Tham dự hội thảo có ông Trương Viết Hùng, trưởng đại diện tổng cục thuế tại TP Hồ Chí Minh, PGS.TS Vũ Đình Hựu đại diện ban chấp hành trung ương hội kế toán Việt Nam, TS Trần Thắng giám đốc c...
Theo Bộ Xây dựng, hiện chỉ có hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức vốn Quỹ phát triển nhà ở 1.000 tỷ đồng.