Printer-friendly version

Tin nội bộ

Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều...
Tiếp nối thành công của khóa đào tạo K175, E phát tiếp tục mở khóa đào tạo chuyên viên tư vấn và bán hàng bất động sản chuyên nghiệp nhằm giúp học vi...
Một ngày của bạn sẽ tuyệt vời nếu bạn làm nó trở lên ý nghĩa. Hãy bắt đầu làm nó ý nghĩa từ những hành động nhỏ bạn nhé: Hãy đi làm đúng giờ.
 Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên là một trong những giá  trị cốt lõi mà E PHÁT hướng tới. Với phương châm đó, ngày 18 tháng 7 vừa qua to...
  “ Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ” là  câu nói của Anh Lê Hoàng Anh (Trưởng phòng Marketing) trong cuộc họp nội bộ...